სესიების განრიგი

სესიების ფილტრი

23 Nov 14 23 ნოემბერი

მოსწავლეების, განსაკუთრებით გოგონების წახალისება STEM კარიერების მიმართულებით

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

სოციალური ქსელის გამოყენება განათლებაში

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

მარტივი საგანმანათლებლო თამაშების შექმნა საპრეზენტაციო პროგრამაში

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

ღია მასობრივი ონლაინ კურსები და ცვლილებები განათლების სისტემაში

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

სწრაფის კითხვის უნარის განმავითარებელი ტრენაჟორი

სესია დეტალურად

10:00

-

11:00

ადრეული განათლება და ისტ შესაძლებლობები

სესია დეტალურად

11:00

-

12:00

ინტრანეტი

11:00

-

12:00

ღია საგანმანათლებლო რესურსების გადმოქართულება

სესია დეტალურად

11:00

-

12:00

სწავლება და შეფასება Java საგანმანათლებლო თამაშების გამოყენებით

სესია დეტალურად

11:00

-

12:00

Google-ის ტექნოლოგიების გამოყენება საგანმანათლებლო პროცესებში

სესია დეტალურად

11:00

-

12:00

ყავა/ჩაის შესვენება

12:00

-

13:00

წიგნიერების თანამედროვე გადააზრება ციფრულ ეპოქაში

სესია დეტალურად

13:00

-

14:00

ისტ განათლების პოლიტიკის თანამედროვე ტენდენციები

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

სადილი

15:00

-

16:00

22 Nov 14 22 ნოემბერი

ვებ-რესურსების შეფასება კრიტიკული აზროვნების უნარების გასავითარებლად

10:00

-

11:00

ყავა/ჩაის შესვენება

11:00

-

12:00

ვიდეო სწავლება და ვიდეო კაპიტალი

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

დისტანციური სწავლების სიტემა - MOODLE-ის გამოყენება სწავლების პროცესში

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

კომიქსების და პრეზენტაციების გამოყენება სასწავლო პროცესში

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

ეფექტური სტრატეგიები ინგლისურის ენის ტექნოლოგიებით სწავლებისას

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

ელექტრონული კურიკულუმი

სესია დეტალურად

12:00

-

13:00

სადილი

13:00

-

14:00

ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

1:1 ელექტრონული სწავლების სტრატეგია და დანერგვა

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

პრეზენტაციების დიზაინი გრაფიკული დიზაინის თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინებით

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

ანბან–პლაკატიდან ელექტრონულ წიგნამდე

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

ციფრული თამაშების გამოყენება განათლებაში

სესია დეტალურად

14:00

-

15:00

გამოთვლები ღრუბლებში და საგანმანათლებლო სფეროში მისი გამოყენების უპირატესობები

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

ინტერაქტიული წიგები

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

სწავლა/სწავლება ციფრული რესურსებით

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

გააკეთე შენი ციფრული სცენარი სამ განზომილებაში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

ტექნოლოგიები სკოლის ცხოვრებაში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

ინოვაციური ბიბლიოთეკა

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

ვიდეო პროექტისა და ციფრული თხრობის ეფექტურობა სწავლა სწავლებაში

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

შეფასება და დიაგნოსტიკური ტესტირება დიფერენცირებული სწავლებისთვის;

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

ციფრული ბეჯები მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლებისთვის

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

ICT ზოგად განათლებაში

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

პოსტერების სესია

17:00

-

19:00

გალა ვახშამი

19:00

-

21:00

21 Nov 14 21 ნოემბერი

რეგისტრაცია

09:00

-

10:30

კონფერენციის გახსნა და მისასალმებელი გამოსვლები

10:30

-

11:30

საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების თანამედროვე ტენდენციები 21 საუკუნეში

11:30

-

12:30

უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევები

12:30

-

13:00

სასწავლო პროცესი ციფრულ ეპოქაში

სესია დეტალურად

13:00

-

14:00

სადილი

14:00

-

15:00

ვიზიტი ქალაქ თბილისის №98 საჯარო სკოლაში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

„ფილმში გაცოცხლებული გ. ერისთავის კომედია „გაყრა“

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

ელექტრონული წიგნიერება

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

ინდივიდუალური მიდგომის გამოყენება სწავლებაში ტექნოლოგიების გამოყენებით

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

ენების მობილური სწავლება

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

ვიზიტი ქალაქ თბილისის №10 საჯარო სკოლაში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

ინფორმაციული უსაფრთხოება და კიბერ-უსაფრთოება სასწავლო პროცესში

სესია დეტალურად

15:00

-

16:00

სწავლება, სწავლა და ლიდერობა ტექნოლოგიების საშუალებით - გამოწვევა სკოლის ხელმძღვანელებისთვის

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

ონლაინ სასწავლო პროგრამებში მასწავლებელთა მონაწილეობის გაუმჯობესების ხუთი ძირითადი ფაქტორი

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

მედიაწიგნიერება

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

Microsoft Corinth Classroom-ი ბიოლოგიის გაკვეთილებზე

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

გადაშენებული ორგანიზმები (შემაჯამებელი გაკვეთილი)

სესია დეტალურად

16:00

-

17:00

ტექნოლოგიების გამოფენა

17:00

-

19:00

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს